Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najbardziej obecnie popularnych konstrukcyjnych materiałów. Duży wpływ mają na to jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, przez co stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownego zabezpieczenia. Odporne jest także na działanie wielu kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również chemiczny i wojskowy. To, co jest ogromnie ważne, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez utraty parametrów i właściwości. Wiele konstrukcji i elementów wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Metal ten posiada stosunkowo niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni tworzą się tlenki, mogące osłabić spoinę. Dlatego też niezbędne stosowanie jest przy spawaniu osłony z obojętnego gazu, jakim z reguły będzie argon. Ważne jest też dobre przygotowanie powierzchni metalu, to znaczy oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Aktualnie popularne są dwie metody spawania, czyli TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG wykorzystuje się dla elementów, które mają przynajmniej jeden milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo zostaje podane w formie drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych przedmiotów, a wykorzystywane są wtedy elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające odpowiednie parametry łuku elektrycznego.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.